خانه / حمیدرضا شکارسری

حمیدرضا شکارسری

دربه‌در در پیِ کشف و شهود

شهود، اصل شعر است. شهود، کشف ناپیدایی‌های جهان در پس پیداهاست؛ کشف غایبان جهان که پشت حاضران پنهان مانده‌اند، کشف حقایق کتمان‌شده در آن‌سوی وقایع، کشف و احضار نادیده‌ها در انبوه روزمرّگی‌ها. شهود شاعر معاصر امّا از عرصه‌ی مجرّدات و ذهنیات به عرصه‌ی زندگی عینی متوجّه شده است. دیگر دوش ملائک در می‌خانه نمی‌زنند و گل آدم را سرشته نمی‌کنند …

ادامه نوشته »

سفری مدام

ساختاری که در عین برجستگی صوری زبان، با بهره‌بردن از سلامت زبانی، صمیمانه با مخاطب روبه‌رو می‌شود و این صمیمیت را به‌سادگی به مخاطب عرضه می‌کند. با شگفتی باید اذعان کرد که چنین سلامتی در تاریخ شعر نیمایی گوهری کمیاب است و این فقدان یکی از عوامل استقبال‌نشدن آن‌چنانی از این قالب نو شعر فارسی به‌حساب می‌آید.

ادامه نوشته »

گریز از روزمرگی‌ها

بخش مهمی از فرم در شعر نیمایی همچون قوالب سنتی شعر فارسی به مثابه‌ی همان قالب است. به عبارت دیگر، فرم شعر نیمایی را می‌توان یک قالب دانست، قالبی که با اتصال شعر موزون به شعر منثور، مسیر نوآوری شعر فارسی را کمی طولانی اما تسهیل کرد و پذیرفتنی نمود.

ادامه نوشته »