خانه / محمد حنیف

محمد حنیف

نویسنده

شکنجه به جای سرگرمی

«گوشی را که قطع می‌کنم، زن دوباره می‌آید داخل و این بار قدم‌هایش را تند برمی‌دارد. جلوی میز که می‌رسد، سنگ را از توی کیفش درمی‌آورد. می‌گوید می‌خواهد سنگ را پس بدهد و به جای آن یک قابلمۀ مسی بردارد. بعد دست می‌برد توی کیف و آرام می‌خواهد سنگ را بگذارد روی میز. از دستش ول می‌شود. می‌افتد روی زمین …

ادامه نوشته »