خانه / شکوفه محمدی‌منش

شکوفه محمدی‌منش

سفره عید

کفش‌های آن سال عید را خیلی دوست داشتم، شکلش هنوز توی ذهنم مانده است. اصلا اولین کفشی است که به یادم می‌آید، چون قبل از آن خیلی کوچکتر بودم و چیز زیادی یادم نیست. آن روزها چهار یا پنج سال داشتم، مامان پیراهن یقه پروانه‌ای را تنم کرد، البته یقه لباسم یک تور نارنجی با چین‌های درشت داشت، خودم اسمش …

ادامه نوشته »