خانه / حبیب یوسف‌زاده

حبیب یوسف‌زاده

به دنبال هلن

این داستان عاشقانه با یک شروع طلایی آغاز می‌شود: درست میانه دیوار پذیرایی خانه خاله صبورا، یک میخ طویله توی دیوار هست که هر جور و از هر زاویه که به سالن نگاه کنی از چشمت پنهان نمی‌ماند. صاف توی نگاه هر بیینده‌ای فرو می‌رود و نه تنها با هیچ تابلویی پوشیده نمی‌شود، بلکه بر‌عکس خاله جوری بند چشم‌زخم را …

ادامه نوشته »