خانه / زویا طاووسیان

زویا طاووسیان

ریسک‌های فیلتر شده

بوى تنباکوى اصل؛ این اولین چیزى ست که از خاندان دخانیات به یادم مى‌آید. کودکانه‌اى بود از حس عجیب به این بو. وقتى که مادر-مادربزرگ مادرى‌ام- فرش تازۀ دست‌بافت خریده بود؛ و ترسى از بید! که مبادا به تار و پود فرش زیبایش بزند؛ پس به عمو جان -عموى مامان- سفارش تنباکوى خوب داده بود. صبح بود و من پنج‌ساله‌اى …

ادامه نوشته »