خانه / غلامرضا شیری

غلامرضا شیری

کارونُمی کارون

«سد را که آبگیری کردند تمام زمینهای پشت سد زیر آب رفتند، حتی قبرها هم غرق شدند، مجبور شدند کوچ کنند، پول زمینها را که ندادند از کار هم اخراجشان کردند، گفتند سد تمام شده، دیگر کارگر نمی خواهیم»

ادامه نوشته »