خانه / جیمز جویس

جیمز جویس

عربی*

  خیابان ریچموند شمالی چون کور بود همیشه خلوت بود، جز ساعتی که « مدرسه برادران مسیحی»  پسرها را آزاد می‌کرد. یک خانه دو طبقه خالی در انتهای کور خیابان بود که زمین چارگوش دُورش آن را از همسایه‌ها جدا می‌کرد . خانه‌های دیگر خیابان که می‌دانستند چه مردمان شریفی در آنها زندکی می‌کنند، با صورتهای قهوه‌ای آرامشان به هم …

ادامه نوشته »