خانه / بایگانی برچسب: اصفهان

بایگانی برچسب: اصفهان

دوم خردادِ هفتاد و شش

دوچرخه‌ی سه مار چینی‌ام را به دیوار قهوه‌خانه‌ی آقا محمود تکیه دادم و رفتم سراغ فرنی فروشی حافظ   که چند قدم از میدان نقش‌جهان دورافتاده بود. شانزده سال داشتم. شانزده سال تمام که نه، خرداد بود کمی مانده تا بهمن برسد و شانزده سالم تمام شود. دوم دبیرستان بودم. هرروز کارم همین بود؛ ظهرها، بعد از تعطیلی مدرسه‌مان  از پل …

ادامه نوشته »

بی اخلاقی با خلاق المعانی

قرار نبود اینقدر در اصفهان بمانیم. گفتیم سری می زنیم و می رویم زنجان. برای دیدار با پدر و مادر. اما جاذبه های اصفهان زیبا از یک سو و محبت دوستان شاعر از سویی دیگر پایمان را به خاک اصفهان پیوند زد. دیروز هم مثل روزهای دیگر تصمیم گرفته بودیم سری به مزار کمال الدین اصفهانی بزنیم اما تا از …

ادامه نوشته »

در کوچه های نقاشی

اصفهان یک تابلوی بزرگ نقاشی ست. تابلویی که هر گوشه اش رنگ ویژه ی خودش را دارد. کسی که حتی سر سوزن ذوقی داشته باشد می تواند در هر گوشه ی این تابلوی بزرگ رنگی برای تماشا کردن بیابد. اصفهان فرش بزرگی ست تارش از رنگ و پودش از رنج. اصفهان آیینه ی زیبایی های سرزمین ماست. زیبایی هایی که …

ادامه نوشته »